11-12-2017   Overname praktijk; naamswijziging

Beste patiënt van dokter Pijman,

Zoals u zojuist in de brief van Dokter Pijman heeft kunnen lezen gaat hij beginnen aan een nieuwe uitdaging en daarom zullen wij per 1-1-2018 met frisse zin de praktijk overnemen! Wie zijn wij?  Dokter Dommeck en dokter Groot. Vanaf 1 juni zal ook dokter Sannen het team komen versterken en dit alles met de voor u vertrouwde doktersassistentes en ondersteunend personeel.

Voor u als patiënt verandert er weinig. De bereikbaarheid van de praktijk blijft ongewijzigd. U wordt op het spreekuur gezien door enthousiaste huisartsen, waarbij we streven naar twee vaste gezichten voor u. Huisarts Groot zal met name op de achtergrond werkzaam zijn in de praktijk.

Naamsverandering. De praktijk gaat per 1-1-2018 Perron 1 huisartsen  heten. Wilt u de naamswijziging van de praktijk melden bij uw andere zorgverleners? (ziekenhuis, apotheek, Centrale Huisartsen Post)

De locatie en het telefoonnummer blijven hetzelfde:

Perron I huisartsen
Spoorlaan 374,
5038 CD TILBURG
013- 581 00 65

Stijn Dommeck; Als huisarts sta ik voor laagdrempelige en zoveel mogelijk persoonsgerichte zorg. Zorg naar de huidige standaarden en waar nodig in samenwerking met andere zorgverleners. Dit doe ik straks natuurlijk niet alleen, maar samen met ons betrokken team van Perron I huisartsen.

Leonie  Sannen; Met veel enthousiasme ga ik aan de slag bij Perron 1 huisartsen. Als huisarts hecht ik waarde aan medische zorg dicht bij huis, afgestemd op de behoefte van de individuele patiënt met aandacht voor de persoonlijke context, wensen en behoefte van eenieder.

Dick Groot; Een hoog service niveau en goede persoonlijke contacten, waarbij laagdrempeligheid en kwalitatief goede zorg een speerpunt is, vind ik als huisarts erg belangrijk.

Met dank en graag tot ziens,

Team Perron I huisartsen


24-10-2017   Inschrijvingen

 

In verband met de sterke toestroom van patiënten hebben wij moeten besluiten tot 15 november 2017 geen nieuwe patiënten meer aan te nemen. Indien daarna weer inschrijvingen mogelijk zijn zullen wij dat op de site vermelden.

Team dokter Pijman,

 


05-10-2017   Herfstvakantie: Vakantieperiode huisartsenpraktijk Lovenich

In verband met herfstvakantie is de praktijk van dokter Lovenich gesloten van maandag 16 oktober tot en met vrijdag 20 oktober 2017.

Er is dan uiteraard ook geen inloopspreekuur. Voor urgente problemen kunt u terecht bij de op het antwoordapparaat genoemde praktijk, na telefonisch overleg.

Voor spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u zoals gebruikelijk, ook na telefonisch overleg, terecht bij de centrale huisartsenpost.

 

 


05-10-2017   Bloedprikdienst huisartsenpraktijk Lovenich

Sinds 2 oktober heeft de praktijk van dokter Lovenich weer een prikdienst op de praktijk.

Elke dag van 08.00 - 09.00 uur kunt u terecht om bloed te laten prikken.

U dient hiervoor wel eerst even langs de doktersassistente te gaan ivm het lab-formulier.


05-10-2017   Griepvaccinaties praktijk dokter Lovenich

De jaarlijkse griepvaccinaties zullen voor de praktijk van dokter Lovenich plaatsvinden op donderdag middag 9 november van 16.00 - 19.00 uur.

Iedereen die in aanmerking komt voor een griepspuit ontvangt in principe enkele weken van te voren een uitnodiging.

Voor diegenen die thuis gevaccineerd willen worden, zoals bewoners van de zorgtehuizen, of patienten die slecht ter been zijn: geeft u dit door aan onze assistenten zodat wij aan huis kunnen komen prikken.


15-08-2017   Griepvaccinaties dokter Pijman 2017

De jaarlijke griepvaccinaties zullen plaatsvinden op dinsdag 7 november van 16.00-19.30 uur. Iedereen die in aanmerking komt voor een griepspuit ontvangt in principe enkele weken van te voren een uitnodiging. Voor diegenen die thuis gevaccineerd willen worden, en diegenen die in de praktijk nog nooit een griepprik hebben gehad maar wel menen hiervoor in aanmerking te komen: u kunt dit melden bij de assistente.

 


03-07-2017   Optometrie praktijk dokter Lovenich; www.oogzorgpunt.nl

OOGZORGPUNT, eerstelijns oogzorg.

Voor de praktijk van dokter Lovenich werkt op maandag-, dinsdag- en  woensdagochtend mevrouw Karin Voorn als optometrist.

Zij doet oogheelkundig onderzoek indien er sprake is van diabetes mellitus, cardiovasculair risicomanagement, familiair glaucoom of overige oogaandoeningen.

Door ons nauwe samenwerkingsverband kunnen wij laagdrempelig en onafhankelijk een oogscreening uitvoeren.

Zij doet voor de diabetes ptienten de oogscreening (zg fundusfoto's) voor de RCH.

Zie website: www.oogzorgpunt.nl

Voor afspraken kunt u de praktijk van dokter Lovenich bellen: 013.5812281.


15-02-2017   Wist u al

De praktijk van dokter Lovenich heeft sinds kort een nieuwe assistente, Suzanne Montfoort en daarnaast sinds een jaar een nieuwe praktijkondersteuner voor de diabeteszorg en hart en vaatziekten, Erica de Wilde. Zij versterken ons team met Mariska en Roos.


20-10-2016   Toestemming uitwisseling medische gegevens

Om u in noodsituaties beter van dienst te zijn, is het belangrijk dat bepaalde medische gegevens van u bekend zijn bij degene die u in acute sitiaties raadpleegt. Voor het inzien van uw dossier op de huisartsenpost, de apotheek en het ziekenhuis is het nodig dat u toestemming aan uw huisarts geeft om uw patiëntengegevens elektronisch ter inzage beschikbaar te stellen. Wij vragen u hiervoor een toestemmingsverklaring in te vullen en te ondertekenen. Dit kan op de praktijk, maar ook kunt u een verklaring, en een uitgebreide toelichting hierop, downloaden van onze site. Wij vragen  om, indien u dit nog niet eerder heeft gedaan, een toestemmingsverklaring in te vullen enbij ons in te leveren. Let op: als u geen toestemming heeft verleend kunnen uw gegevens nooit door iemand ander worden ingezien.

 


09-10-2016   OVERGANGSSPREEKUUR praktijk Dokter Pijman.

Mevrouw Lammertink, praktijkverpleegkundige, houdt spreekuren voor klachten door en rondom de overgang. Dit spreekuur is ook bedoeld voor partner/kinderen die vragen hierover hebben. U kunt hiervoor een afspraak maken via de assistente. Deze service is alleen beschikbaar voor patiënten van dokter Pijman.

 


01-10-2016   Sport- en bewegingsapparaatspreekuur

Praktijk dokterpijman.nl heeft in samenwerking met fysiotherapeut Jasper Campfens (Fysio Spijkers)  een speciaal sport- en fysiotherapiespreekuur. Hierbij worden klachten van het bewegingsapparaat, en vooral die zijn ontstaan door of samenhangen met sportbeoefening gezamenlijk door huisarts en fysiotherapeut beoordeeld. Deze service is alleen beschikbaar voor patiënten van dokter Pijman. U kunt voor dit spreekuur HIER online een afspraak maken Let op: indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie betaalt u het screeningstarief van ca. 10 euro. 


01-10-2016   Vaste waarnemer praktijk dokterpijman.nl

Vanaf  1 oktober 2016 heeft mevrouw K.M.M. Kievit, als vaste waarnemer verbonden aan de praktijk van dokter Pijman, haar activiteiten uitgebreid naar gemiddeld 2 dagen per week.