Downloads

Logo Huisartsen Spoorlaan

medische informatie

Op deze plaats willen wij een aantal documenten beschikbaar stellen die u kunt downloaden en eventueel bewerken voor persoonlijk gebruik. Het gaat hier onder meer om inschrijf- of intake formulieren, éénvoudige testjes, nadere informatie of een standaard medische verklaring.

In de meeste browsers wordt het te downloaden document in een apart venster getoond door op de titel te klikken. Door op het document met de rechter muisknop te klikken wordt een keuzemenu zichtbaar wat aangeeft hoe u het item kan downloaden. Op de documenten rust vaak wel een copyright. Persoonlijk gebruik is toegestaan.

 


Praktijkinformatie en inschrijving dokter Pijman

Nieuwe inschrijvingen

De praktijk van dokter Pijman is tot 15 november 2017 voorlopig gesloten voor nieuwe inschrijvingen. In de toekomst zijn inschrijvingen waarschijnlijk weer beperkt mogelijk indien u woonachtig bent in de  postcodes  5014,5017,5038 en 5041, óf als er sprake is van gezinshereniging. Neemt u hiervoor ná 15 november contact op met de assistente

De folder bevat nuttige informatie over de praktijk.

Met het toestemmingformulier kunt u toestemming geven dat in voorkomende situaties uw medische gegevens door andere hulpverleners kan worden ingezien in noodsituaties. U kunt ook een toelichting downloaden waar éeen en ander uitgebreider wordt uitgelegd.

 


Praktijkinformatie Lövenich

De praktijk van dokter Lövenich is gesloten voor nieuwe inschrijvingen. 

 

 


GP medical questionnaire and registration form (English)

Dear madam, sir, 

If you are not familiar with Dutch language, we hereby provide  a medical questionnaire in English. In case you want to be registered as a patient in our practice, we kindly ask you to download the form , print it and fill in the questions. You can hand over the form to one of our eployees and ask them to register you in our database.

 

P.L.W Pijman, MD, GP.

 

 

 


Artsenverklaringen, gezondheidsverklaringen en keuringen

Gezondheidsverklaringen. 

  • Het afgeven van een medische verklaring  als bewijs voor ziekte, arbeidsongeschiktheid of annuleringen om gezondheidsredenen is als behandelend huisarts niet toegestaan. Een toelichting van dit standpunt kunt u hier downloaden (weigeringsbriefje). Wie tóch een verklaring wil kunnen overleggen kan een hier een standaardverklaring van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de geneeskunst downloaden om aan de hierom vragende organisatie of instelling tegemoet te komen. Deze verklaring is ook beschikbaar in het Turks.
  • Een gezondheidsverklaring ten behoeve van deelname aan bepaalde activiteiten zoals sportbeoefening, verkeersdeelname, reizen of verblijf in het buitenland vereist vrijwel altijd een medische keuring. De uitgebreidheid hiervan hang af van het doel waarvoor de verklaring bestemd is. Hieraan zijn altijd kosten verbonden, keuringen vallen niet onder de basis huisartsenzorg; zie hiervoor onderstaande tarievenlijst. Sommige keuringen moeten door speciale artsen worden verricht (groot rijbewijs, duiken, uitgebreide sportkeuring e.a.). Informeer daarom eerst of wij een keuring voor u kunnen verzorgen. 

 

 


Is een gezondheidscheck zinvol?

 

Vaak komen mensen vragen om een " check-up " of een " total body scan". Wij achten dat als huisartsen niet zinvol, omdat het vaak onnodige onderzoeken oplevert en vaak onnodige ongerustheid brengt. Wilt u weten wat het artsenstandpunt is op diverse checks, lees dan bijgaan document.

Het is  wél nuttig isom te kijken of u een bepaald risico loopt op ziekte. Daarvoor kunt u via internet een gezondheidscheck invullen (zie link in het  menu medische informatie). aan de hand hiervan kunt u dan besluiten tot een gezondere leefstijl, of u verder laten testen via de praktijk.

 

 


Wilsverklaring en euthanasieverzoek

In een schriftelijke wilsverklaring kunt u uw wensen op medisch gebied vastleggen. U stelt deze wilsverklaring op voor een situatie waarin u uw wensen niet meer kenbaar kunt maken.Iedereen kan een wilsverklaring naar wens samenstellen. Zo'n tekst kan handgeschreven, getypt of gedrukt zijn. Er moet een aantal persoonsgegevens worden opgenomen, zodat het duidelijk is van wie de verklaring is.

Vermeld daarom uw achternaam, voornamen (voluit), geboortedatum en geboorteplaats en aan het eind van het document de datum en handtekening. Het is belangrijk dat u uw wilsverklaringen en wensen na het invullen met uw huisarts (behandelaar) bespreekt, zodat hij/zij weet wat u zou willen. U weet dan ook of uw arts bereid is uw wensen te respecteren.

U kunt uw wilsverklaringen altijd wijzigen, maar u moet dan wel iedereen die weet van uw wens of die een (oude) schriftelijke wilsverklaring van u heeft, op de hoogte brengen en eventueel een nieuwe verklaring opstellen.

Wilt u meer weten over wilsverklaringen en euthansie, klik dan HIER.

U kunt hieronder ook enkele  voorbeelden van verklaringen downloaden voor eigen gebruik.

 

 


Wat te doen bij klachten van het plassen?

Als u klachten hebt met plassen zoals pijn of branderigheid bij het plassen, het vaker plassen dan normaal het plassen van steeds kleine beetjes, is het mogelijk dat u een urineweginfectie of blaasontsteking heeft. Om dit te controleren kunt u bij de assistente een urinemonster inleveren, zodat we kunnen onderoeken of er iets aan de hand is. Het is hierbij belangrijk dat u ook uw klachten vermeldt. daarom hebben wij een vragenlijstje opgesteld dat u alvast kunt invullen, en meebrengen als u de urine inlevert voor onderzoek. u kunt hier dit vragelijstje downloaden.

 

 

 


Reizigersadvisering

Steeds meer mensen maken (verre) reizen naar landen waar vaak andere hygiënische en leefomstandigheden heersen. Veelal wordt u geadviseerd  u te laten vaccineren tegen bepaalde infecties. Maar ook in landen dichterbij is er soms sprake van zaken waarvoor voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden, bijvoorbeeld tekenziekte in de bossen van  Midden-Europa, problemen met vliegreizen i.v.m. een bestaande ziekte of aandoening etc.  Om te voorkomen dat u tijdens uw verblijf in het buitenland gezondheidsproblemen krijgt is het verstandig een medisch reisadvies in te winnen. Dit kan in de praktijk van dokter Pijman. Reisadviezen worden gedaan onder de vlag van Reisprik BV, het grootste landelijk netwerk van gespecialiseerde huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinatie.  Voor nadere informatie en het maken van afspraken kunt u de site  http://www.reisprik.nl raadplegen of één van de bijgaande folders downloaden.  In veel gevallen worden uw vaccinaties geheel of gedeeltelijk vergoed door uw aanvullende verzekering. Bent u aanvullend verzekerd bij Achmea (Zilveren Kruis, Avéro, Prolife, OZF) dan worden vaccinaties bij Reisprik volledig vergoed en kost het u dus niets. Komt u niet in aanmerking voor een vergoeding dan geeft Reisprik te allen tijde een laagste prijsgarantie!