Peter Pijman - huisarts

Logo Huisartsen Spoorlaan

Huisartsen Spoorlaan Tilburg

afspraken

Lees voor het maken van een afspraak onderstaande informatie goed door!

Gebruik van de online agenda:

De online agenda is alleen beschikbaar voor personen die staan ingeschreven in de praktijk van dokter Pijman en is bedoeld als extra service om ook buiten de openingstijden van de praktijk afspraken te kunnen maken. Het is beperkt mogelijk om online afspraken te maken.

Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • per enkele afspraaktijd kan slechts één klacht behandeld worden, u mag maximaal twee tijden achter elkaar boeken voor een langere afspraak voor maximaal twee klachten.
  • voor afspraken waarvoor u meer tijd nodig heeft, bijvoorbeeld omdat de dokter ook lichamelijk onderzoek wil doen, bij klachten van psychische aard, als u een gesprek met de dokter wil en bij klachten van moeheid, slapeloosheid, hoofdpijn e.d. is altijd een dubbele afspraak nodig.
  • gemaakte afspraken kunnen uiterlijk 24 uur vooraf worden geannuleerd of gewijzigd.
  • als u een afspraak maakt maar niet komt opdagen of te laat annuleert, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht; deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.
  • CONTROLEER BIJ HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK OF U GEKOZEN HEBT VOOR HET JUISTE SPREEKUUR! Wij merken dat er regelmatig afspraken voor andere zaken worden gemaakt dan waarvoor het betreffende spreekuur is bedoeld. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van de juiste afspraak, mocht u een verkeerde afspraak hebben gemaakt dan kan het voorkomen dat u op dat tijdstip niet geholpen kunt worden.

NB: als u meteen na het invoeren van een afspraak een tweede afspraak wilt invoeren kan het zijn dat de eerst gemaakte afspraaktijd nog als vrij beschikbaar wordt weergegeven. U dient dan de webpagina in uw browser te verversen.

 

Wilt u er voor zorgen dat u ruim op tijd, minstens 10 minuten voor het tijdstip dat u uw afspraak heeft, aanwezig bent.

 

spreekuur op afspraak

Wilt u liever telefonisch een afspraak maken, of staat het soort afspraak dat u wilt maken niet bij bovenstaande keuzemogelijkheden, of heeft u een andere vraag, bel dan met onze praktijk: 013 - 581 0065 - optie 3 of meldt u aan de balie van onze praktijk. Het spreekuur is uitsluitend op afspraak. De assistente vraagt u naar de reden van uw komst. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten en zo ook voldoende tijd te kunnen reserveren.. De assistente is - net als de huisarts - verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan en valt onder de regels van het beroepsgeheim.

 

meer tijd?

Een afspraak bij uw huisarts duurt normaal maximaal 10 minuten. Maar heeft u meerdere klachten of vragen, geef dit dan aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

 

verhinderd

Als een reeds gemaakte afspraak niet kan doorgaan, vragen wij u dit tijdig, maximaal 24 uur van te voren, door te geven.

 

openingstijden

De praktijk is op werkdagen open van 08.00 - 17.00 uur. Tijdens de lunchpauze van 12.30 tot 13.30 uur en op donderdagmiddag na 12.30 uur is de praktijk alleen voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar.

 

vakantieperiode

Omdat er minder huisartsen aanwezig zijn tijdens de vakantieperiode zijn wij net als andere huisartsenpraktijken genoodzaakt enkele maatregelen te nemen om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. We beperken reguliere controles zoals het meten van bloeddrukken, het maken van uitstrijkjes, of het bespreken van afbouwen van medicijnen. Ook het maken van dubbele afspraken is in deze periode slechts beperkt mogelijk. Wij verzoeken u om niet-dringende zaken uit te stellen tot na de vakantiedrukte.