Peter Pijman - huisarts

Logo Huisartsen Spoorlaan

Huisartsen Spoorlaan Tilburg

avond-, nacht-, en weekenddiensten

Buiten de openingstijden kunt u voor dringende zaken die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten contact opnemen met de
Centrale Huisartsen Post : 0900 - 33 22 222.

U kunt de huisartsenpost alleen bellen voor dringende hulp van een huisarts. Het is niet de bedoeling, dat u belt voor iets dat kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. Er worden geen herhaalrecepten verstrekt. De huisartsenpost is er ook niet voor een "second opinion”, om na te gaan hoe een andere huisarts tegen uw vraag aan kijkt.