Peter Pijman - huisarts

Logo Huisartsen Spoorlaan

Huisartsen Spoorlaan Tilburg

opleidingspraktijk

Praktijk Pijman streeft er naar om nieuwe mensen in de gezondheidszorg mee op te leiden en een kans te geven om ervaring op te doen. Iedereen moet leren om later zijn of haar beroep te kunnen uitoefenen. In de praktijk kunt u daarom te maken krijgen met de volgende personen:

  • Een huisarts in opleiding (AIOS). Dit is een afgestudeerd basisarts die zich aan het specialiseren is tot huisarts. De AIOS is een volledig bevoegd arts en mag zelfstandig beslissingen nemen maar staat nog onder supervisie van de huisarts.
  • Een co-assistent. Dit zijn studenten die een master hebben gehaald in de geneeskunde, maar nog klinische stages moeten volgen om ook arts te kunnen worden. Co-assistenten hebben nog geen artsbevoegdheid maar mogen onder supervisie van de huisarts wel spreekuur houden en een aantal verrichtingen doen.
  • Een stagiaire die een praktische stage moet volgen voor zijn of haar opleiding. Dit kan zowel een stagiaire doktersassistente, stagiaire praktijkondersteuning of een stagiaire maatschappelijke dienstverlening zijn.

Wij hopen dat u wilt meewerken aan het leerproces van de bovengenoemde personen. Graag vernemen wij ook van u als u hierbij positieve of negatieve ervaringen heeft. Als u persoonlijke redenen heeft waarom u niet door één van de mensen in opleiding geholpen wit worden, geef dit dan aan als u een afspraak maakt of als u geholpen wordt.